Môj život s Televíziou v rokoch 1957 až 1968

1956 - Viedenská televízia a Eurovízia
1957 - Môj prvý prenos zo SND
1958 - Moja služobná cesta do Prahy
1958 - Hlásateľky ospravedlňovali poruchy
1958 - Retranzlačný bod Veľká Javorina
1958 - Moje začiatky na Kamzíku
1958 - Veľká Javorina vtedajšia technika
1958 - Retranzlačný bod Hostýn CZ
1958 - Veľká Javorina zásobovacie akcie
1958 - Vysielač Brno-Kojál CZ
1958 - Retranzlačný bod Ostrava CZ
1958 - Veľká Javorina po roku prevádzky
1958 - Monoskop a diaľkový príjem
1959 - Veľká Javorina v januári
1959 - Krížna vo februári
1959 - TV vysielač Bratislava - Kamzík
1959 - Veľká Javorina vo výstavbe
1959 - Veľká Javorina hrubá stavba hotová
1959 - Miestne prenosy v Bratislave
1959 - Prvý priamy prenos z Nitry
1962 - Veľká Javorina nová veža
1962 - Retranzlačný bod Borová
1962 - Retranzlačný bod Kráľova Hoľa
2008 - Veteráni televízie
2011 - Veteráni televízie
2012 - Veteráni televízie
2013 - Veteráni televízie
2014 - Veteráni televízie
2017 - Veteráni televízie

  Televízna veža vo Wikipédii
Postupne bude pribúdať viac fotografii, prídite sem zase. Braňo
Začiatky televízie na Slovensku. Nájdete tu aj zábery vtedajšej techniky postavenej na elektrónkách.